Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, góp ý nào hãy liên hệ với chúng tôi

Cà gai leo An Xuân

Văn phòng: Phòng giao dịch: 144 Đường 2/4, Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Cơ sở sản xuất: Thôn An Mỹ, Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Email: anxuanqt@gmail.com

Điện thoại: 0905 881 089 hoặc 0913 334 469

Facebook: https://www.facebook.com/cagaileoanxuan/